Koçluk

Koçluk, profesyonel destek ile bir bireyi veya ekibi kendisine belirlemiş olduğu hedeflere ulaştıran bir gelişim deneyimidir. Süreç içinde bireyler ve ekipler kendilerini güçlendiren öz kaynaklarını keşfeder, farklı perspektiflerden bakarak hedeflerine doğru ilerledikleri bir dönüşüm sürecinden geçerler. Koçluk yaklaşımızda Gestalt Koçluğu, Transaksiyonel Analiz, İlişki Koçluğu, Sistem Koçluğu, Co-Active Koçluk ve yaratıcı dışavurumsal sanat yöntemlerini yerine göre entegre bir şekilde kullanmaktayız.

Yönetici koçluğu bireylere daha etkin bir lider olma yolculuğunda önemli katkılar sağlayan bir gelişim aracıdır.

Yönetici Koçluğu size ne sağlar?

 • Performansınızın artmasını, yüksek hedeflere daha hızlı ulaşmanızı ve sonuçlarınızın sürekliliğini sağlar
 • İhtiyacınıza uygun bir profesyonel gelişim planı çerçevesinde güçlü ve gelişime açık yönleriniz ile ilgili farkındalık yaratır
 • Mevcut bilgilerinizı hayata geçirebilme oranınızı artırır
 • Liderlik kimliğinizi daha sık kullanmanızı sağlar
 • Zorlu süreçlerdeki karar mekanizmanıza destek olur
  • Kurumsal değişimler
  • Büyüme – küçülme
  • Yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme
  • Yapılanma sürecine bağlı değişiklikler
  • İş veya görev değiştirme
  • Yeni bir göreve hazırlanma
 • Yoğun iş temposu içerisinde yönetmek durumunda olduğunuz çok sayıdaki ilişkilerinizde verim sağlar
 • Yeni beceriler öğrenmenizi sağlar
 • Çok boyutlu bir düşünce pratiği ile yeni bakış açıları geliştirmenizi sağlar

Yönetici Koçluğu sizi hangi alanlarda geliştirir?

 • Liderlik prezansı
 • Liderlik, yönetim stilleri ve becerileri
 • Delege etme ve kontrol etme paradoksu
 • Etkin karar verme becerisi
 • Değişimi yönetme becerisi
 • Motivasyon yöntemleri ve araçları
 • Stresi yönetebilme ve stresle başa çıkma yöntemleri
 • Bireysel ve kurumsal değerler ile yönetme
 • Çatışma yönetimi ve müzakere becerileri
 • Performans değerlendirme, düzenli geribildirim ve ileri bildirim verme
 • Etkin ilişki yönetimi
 • Etkin iletişim becerileri
 • Ekip çalışması
 • Kurumsal yönetişim
 • İş hayatı – özel hayat dengesi
 • Hedeflerle çalışma ve yönetme
 • Kariyer yönetimi ve kurumsal başarı planlaması
 • Kişilik teorileri ve farklı insanlarla çalışabilme
 • Yönetici olarak koçluk becerileri
 • Duygusal zeka ve iş dünyasında etkisi
 • Kültür değişimi yaratma

Liderlik Prezansı Koçluk Programı kişisel bir liderlik gelişimi programıdır. Programın amacı lider olarak bireysel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza, iş ve yönetim kalitenizi artırmanıza, liderlik yetkinliklerinizi geliştirmenize, düşünüş, davranış ve tutumlarınızı daha etkin bir lider olmak üzere yeniden düzenlemenize destek olmaktır. Bu doğrultuda;

 • Liderliğinizle ilgili güçlü bir vizyon geliştirerek geleceğinizi şekillendirmenize destek olmak.
 • Lider olarak başkaları üzerinde bıraktığınız etki konusunda öz farkındalığınızı geliştirmek.
 • Lider olarak hedeflerinize ulaşmak için etkililiğinizi artırmak.
 • Bütünsel bir bakış açısıyla kendinizi, liderlik ettiğiniz kişileri, içinde bulunduğunuz koşul ve ortamları, organizasyonları ve bunların dinamiklerini daha iyi anlamanızı sağlayarak hayatınızda pozitif değişim sağlamak.
 • Hayatınızın liderlik ettiğiniz tüm alanlarında sizi vizyon ve hedeflerinize ulaştıran bilinçli seçilmiş net ve özgün bir duruş geliştirmenizi sağlamak.

Liderlik Prezansı Koçluk Programı size ne sağlar?

 • Liderlik kapasitenizi artırmanızı sağlar.
 • Mevcut iç kaynaklarınızı keşfetmenizi ve amacınıza hizmet edecek şekilde kullanmanızı sağlar.
 • Daha etkin bir lider olmak için yeni yaklaşım, tutum, düşünüş ve eylemlerinizin oluşmasını sağlar.
 • Başkaları üzerindeki etkilerinizi anlamanızı ve yönetmenizi sağlar.
 • Liderlik yetkinlikleriniz konusunda farkındalığınızı artırır ve yetkinliklerinizi geliştirmenizi sağlar.
 • Otantik liderlik stilininizin oluşmasını sağlar.
 • Hem kendinize karşı hem de dışarıya karşı net ve özgün bir liderlik duruşu geliştirmenizi sağlar.
 • Özel ve profesyonel yaşamınızda daha fazla denge ve tatmin sağlar.
 • Kurumsal sistemleri ve bağlamı okumak ve değerlendirmek üzere geniş bir bakış açısı edinmenizi sağlar.
 • Vizyon ve hedeflerinize adım adım ilerleyeceğiniz özgün bir strateji ve eylem planı oluşturmanızı sağlar.

Gerçek bir takım görevi veya konumu gereği birlikte çalışan bir grup insandan fazlasıdır. Ortak bir vizyon ve ortak hedefler paylaşan, işbirliği yapan, takım hedeflerini gerçekleştirmeyi öncelik olarak gören, bunun için sorumluluk üstlenen, birbirini sıra dışı başarılara teşvik eden ve bunun için birbirini destekleyen bir grup insandır.

Takım koçluğu ekiplere uygulanan, ekibin yüksek performanslı, etkin ve uyumlu çalışan bir takım olma yolculuğunda önemli katkılar sağlayan bir gelişim aracıdır. Belirli aralıklarla yapılan oturumlar ile takımlar arzu ettikleri hedeflere ulaşır, verimli ve etkin bir takıma dönüşürler. Bunu gerçekleştirmek için takımların kendi iş yapış biçimini, takım ilişkisini ve çalışma ortamını kurgulamalarını sağlıyoruz. Bu süreç içinde takım üyeleri aralarında güvene dayalı güçlü bağlar kurarlar. Yüksek kişisel ve takım motivasyonuyla hedeflerine doğru kararlı, fark yaratan ve sürdürülebilir bir biçimde ilerlemelerini sağlıyoruz. Çalışmanın süresini ve içeriğini kurumun ve takımın ihtiyacına göre şekillendiriyoruz.

Takım koçluğu takıma ne sağlar?

 • Takım vizyonu, ortak hedef ve değerlerin oluşması
 • Ortak amaçlar etrafında takımın kenetlenmesi
 • Takım içi ilişkilerde ve iletişimde sürekli iyileşme
 • Takım ruhu oluşturma ve işbirliğinin artması
 • Olumlu iş atmosferinin artması
 • Çatışma yönetimi becerilerinin gelişmesi
 • Farklılıkları daha kolay yönetebilme
 • Hızlı ve etkili çözümler üretebilme
 • Takımın yaratıcılık potansiyelinin ortaya çıkması
 • Değişimi daha kolay yönetebilme
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerini, stillerini ve yeteneklerini kaldıraç olarak kullanabilmeleri
 • İş verimliliğinin, performansın ve motivasyonun artması
 • Güvene ve saygıya dayalı kuvvetli takım ilişkilerinin oluşması
 • Takımın kendisini motive edecek yüksek hedefler belirlemesi
 • Takımın ve bireylerin sorumluluk alması
 • Takım üyelerinin liderlik becerilerinin gelişmesi
 • Takım üyelerinin iş tatmini ve bireysel performanslarının artması
 • Takım içinde geri bildirim ve ileri bildirim kültürünün oluşması
 • Yeni perspektifler kazanma, stratejik bakış açısının gelişmesi
 • Yaratıcı ve yenilikçi bakış açısı kazanma

Takım koçluğu kuruma ne sağlar?

 • Kurumun değişim, reorganizasyon, büyüme, küçülme, satınalma, birleşme gibi zorlu süreçleri kolayca yönetmesi
 • Kurumun vizyon ve hedeflerine ulaşması
 • Kurumun gelişmesi ve olumlu iş sonuçları elde etmesi
 • Kurum kültürünün oluşması
 • Kurumun yaratıcılık potansiyelinin ortaya çıkması
 • Kurum içinde yüksek verimlilikte takımlar kurulması