Yaklaşımımız

Bizim bakış açımızla her birey ve her organizasyon kendine özgü bir zemine sahiptir: geçmişi, sahip olduğu alt yapı, olumlu ve olumsuz tecrübeleri, başarıları, başarısızlıkları, mevcut ortamı, fiziksel çevresi, iş-aile-sosyal çevresi, sektörü, hedefleri, vizyonu gibi mevcut durumu, koşulları ve geleceğe dair istekleri. Bu zemin onun özgün bağlamını oluşturuyor. Bu bağlamda gerçekleşen en ufak bir değişim bağlamında yer alan tüm parçaları etkiler.

Yaklaşımımız bu bağlamı dikkate alarak bireylerin, liderlerin ve organizasyonların arzu ettikleri hedeflere ulaşmalarını sağlayacak özgün kişisel gelişim, liderlik ve kurumsal gelişim programları tasarlayıp hayata geçirmektir.

Programlar deneyimsel öğrenme temellidir ve bireylerin aktif katılımcı olarak deneyimlediği yaşantısal süreçlere dayanan etkin öğrenme sağlar. Geliştirici, öğretici, yaratıcı ve eğlendirici bir deneyim yaşatma yaklaşımıyla hazırlanır. Tutum ve davranışlarda kalıcılığı sağlamak amacıyla dönüşümü destekleyen öğrenme metotları kullanırız. Bireylerin ve organizasyonların özündeki güçlerini hatırlamalarını ve hedeflerine giderken bu gücü kullanmalarını sağlamak yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır. Ayrıca programların içerisinde gerekli yerlerde danışmanlık ve koçluk araçlarını harmanlayarak kullanmaktayız. Kurumsal gelişimi sürdürmek amacıyla programları takım koçluğu, yönetici koçluğu, danışmanlık ve mentorluk ile desteklemekteyiz.

Çalışmalarımıza başlamadan önce ölçme ve değerlendirme araçları ile bireylerin, liderlerin veya organizasyonların profillerini ortaya çıkartıyoruz. Programların içeriğini hazırlarken yerine göre Gestalt Koçluğu, Transaksiyonel Analiz, ORSC İlişki ve Sistem Koçluğu, Co-Active Liderlik Modeli, Appreciative Inquiry, Nörobilim, Sistem Teorisi, Derin Demokrasi, Alternatif Çatışma Çözümleri, Adaptif Liderlik Teorisi, Yaratıcı Dışavurumsal Sanat Yöntemleri gibi birçok farklı ekolden yaklaşım ve araçlar kullanıyoruz.

Taahüt ettiğimiz hizmetleri en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir iş yönetimi anlayışı içerisinde çalışmaktayız.