Mentorluk

Kurumsal gelişimi mentorluk hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Gelişim sürecinde olan kurumu yönlendiriyoruz, bilgi ile destekliyoruz ve doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayarak yol arkadaşı oluyoruz.

Kurum İçi Mentorluk Programı

Kurumsal gelişimi destekleyen mentorluk programlarımızın amacı yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı bilgi ve tecrübesini artırarak kurumun operasyonel mükemmeliğini ve ticari başarısını artırmaktır. Bu kapsamda kurumun vizyon ve hedefleriyle örtüşen kurumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir program tasarımı yapıyoruz, gerekli ön hazırlıkların ve verdiğimiz eğitimlerin ardından hayata geçiriyoruz ve program sonlanana kadar yönetiyoruz. Kurum İçi Mentorluk Programı kapsamında taahüt ettiğimiz hizmetleri en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Proje Mentorluğu

Kurumsal gelişim programlarımız ile şirketlerin gelişimlerini sürdürebilmeleri için değişime ve yeni stratejilere adapte olarak vizyon ve hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Programlarımız kapsamında yer alabilen ve kurum içinde yürütülen bazı projelere ve şirket içi çalışmalara proje mentorluğu desteği veriyoruz. Bu sayede kurumların dayanıklı, üretken, şirket değerlerini geliştiren ve içselleştiren uzun ömürlü sonuçlar yaratmalarına destek oluyoruz. Proje mentorluğu hizmetlerimizi en iyi şekilde, etkin, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Profesyonel Mentorluk

Kurumsal gelişimi desteklemek amacıyla bireylere profesyonel mentorluk hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetlerimiz ile bireylere ulaşmak istedikleri hedef ve vizyona giden yolda işbirliği içinde yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu kapsamda bilgi aktarımında bulunuyoruz, deneyimlerimizden faydalanmalarını sağlıyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz, gerekli kaynaklara ulaşmalarını sağlıyoruz, geri bildirim veriyoruz, karar vermelerine ve harekete geçmelerine yardımcı oluyoruz.