Kurumsal Gelişim

white flower growing on crack street, soft focus, blank text

Kurumlar hızlı gelişen dünyada rekabet yarışından kopmamak, büyümek ve fark yaratmak için sürekli değişim halindedir. Kurumsal gelişim programlarımız şirketlerin gelişimlerini sürdürebilmeleri için değişime ve yeni stratejilere adapte olarak vizyon ve hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Kurumun ihtiyaçlarını anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor, şirketin vizyonu, değerleri, kültürü, dili ve hedefleri ile uyumlu yüksek etki yaratan özel programlar tasarlıyoruz. Şirketlerin yeni metodolojiler eşliğinde daha verimli stratejiler oluşturmalarını sağlıyoruz. Dayanıklı, üretken, şirket değerlerini geliştiren ve içselleştiren uzun ömürlü sonuçlar yaratmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şirketin ve bireylerin var olan kaynaklarını ve özündeki güçlerini daha etkin kullanmalarını sağlıyoruz.

Bu programların amacı ortak hedefe birlik duygusu içinde sonuç odaklı bir şekilde ilerleyen ekipler oluşturmaktır. Resmin bütününü gören, bu resim içinde kendi etkisini gören, sorumluluk sahibi, inisiyatif alan, adaptasyon kabiliyeti yüksek, bir birine güven duyan, farklılıkları zenginlik olarak gören ekipler oluşturmak. Programların içerisinde yer alan önemli yetkinlikler iletişim, gönüllü katılım sağlama, iş birliğini artırma, güven artırma, çatışma yönetimi, etkili karar alma, ekipleşme ve sorumluk üstlenerek hesap verme (accountability). Örnek Programlar:

 • Çevik Ekipler Programı
 • Ekip Kültürü Programı
 • Yüksek Performanslı Ekipler Programı

Bu programlarının amacı kurumu vizyon ve hedeflerine ulaştıracak yetkinlikleri geliştirmektir. Bu kapsamda yer alan programlar bireylerin gelişimini, performansını ve üretkenliğini artırmayı hedeflemektedir. Bireylerin hem kendi başarılarını artırmalarını hem de kurumun hedeflerine ulaşmada daha etkin katkıda bulunmalarını sağlar. Yetenek geliştirme programlarımızın içeriğini oluştururken de bu modüllerden faydalınırız. Örnek Programlar:

 • Etkili Geri Bildirim Alma ve Verme
 • Etkili İletişim
 • Üç Odaklı Etkili Dinleme
 • Yaratıcılık ve Inovasyon – Geleceğinizi Yaratın!
 • Etkili Karar Alma
 • Hedefe Odaklanma
 • Etkili Diyaloglar
 • Çatışma Yönetimi
 • Engelleri Aşma
 • Stres Yönetimi
 • Hızlı ve Etkili Çözümler Üretme
 • Değişim Yönetimi – Cesaretle Değişelim!
 • SMART hedef belirleme ve içselleştirme – Kılavuzum SMART!
 • İş Birliğini Geliştirme – Collaboration
 • Gönüllü Katılımı Artırma – Engagement
 • Takımlaşma ve Ortak Hedefe Koşma Taahütü – Building Shared Commitment
 • Ekipleşme – Güvene dayalı ilişkilerin yaratılması, vizyon ve ortak değerlerin oluşturulması
 • Sorumluluk Alma – Accountability
 • Merakla Öğren Kendini Geliştir!
 • Heyecanla Öğret Başkalarını Geliştir!

Fikir Geliştirme Atölyelerinin amacı bireylerin ya da kurumun perspektiflerini genişletebilecekleri, yeni farkındalıklar kazanacakları, potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, eğlenceli, düşündürücü, geleceğe dönük hayal kurabilecekleri, bu hayallerden yola çıkarak yeni seçenekler oluşturabilecekleri yöntemlerle profesyonel sorunlara yaratıcı çözümler ve fikirler geliştirmelerini sağlamaktır. Bir çok araç ve metodun yanısıra ana metod olarak ‘Appreciative Inquiry’ modelini kullanmaktayız. Appreciative Inquiry sistematik olarak organizasyonun özünde var olan gücü ve potansiyeli keşfetmesini ve yeni başarılar inşa etmek için bu gücü ve potansiyeli kullanmasını sağlıyor. Organizasyonun bu güçlü temeli yaratıcı çözümler ve yeni fikirler için zengin bir kaynak oluşturuyor. Fikir geliştirme atölyelerimizin içeriğini, akışını ve süresini kurumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre tasarlıyoruz. Örnek programlar:

 • Kadın Liderliğini Güçlendirmek
 • Hayalden Sahneye Programı
 • Yaratıcılık & İnovasyon – Geleceğinizi Yaratın!

Farkında olmadan oluşan önyargımız verimsiz kararlar almamıza sebep oluyor. Önyargımızın farkına varmak, bilinçli tutum ve kararlar almamızı sağlıyor.

Programın amacı organizasyonun çalışan çeşitliliği ve kapsayıcılık (diversity & inclusiveness) konularında farkındalığını artırmak, birlik ve güven duygusunu güçlendirerek gönüllü katılımı artırmaktır. Bu kapsamda farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesini ve bu zenginliğin hedeflere ulaşmak için etkin kullanılmasını sağlamaktır. Program aynı zamanda kurumsal eşitlik politikasını destekler niteliktedir.

Bu son derece deneyimsel ve ilham verici programda katılımcılar farkında olmadan oluşan önyargıları (unconscious bias) konusunda kendi farkındalıklarını geliştiriyorlar, bilinçli tutum ve kararlar alabilmelerini sağlıyorlar, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kurumun kültürel bir zeka oluşturmasını sağlıyorlar.

Çeşitlilik fark anlamına geliyor, farkında olmadan farklı kuşaklardan olan kişilere karşı önyargımız oluşuyor. Farkında olmadan oluşan önyargımız verimsiz kararlar almamıza sebep oluyor. Önyargı ve varsayımlarımızın farkına varmak, bilinçli tutum ve kararlar alarak zorukları fırsatlara çevirmemizi sağlıyor.

Programın amacı:

 • Organizasyonda çeşitlilikten gelen gücü birleştirerek farklı kuşakların birlikte daha etkili çalışmalarını sağlayacak temel bazı ve kültürü oluşturmak.
 • Farklı kuşaklardan çalışanların aralarındaki iletişim bağını güçlendirmek.
 • Organizasyonun birlik ve güven duygusunu güçlendirerek gönüllü katılımı artırmak.
 • Farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesini sağlamak.
 • Farklılıkların getirdiği zenginliğin hedeflere ulaşmak için etkin kullanılmasını sağlamak.

Bu son derece deneyimsel, ilham verici ve eğlenceli programda farklı kuşaklardan katılımcılar diğer kuşaklar hakkındaki önyargılarını ve varsayımlarını keşfediyorlar, yargısız ve açık bir perspektifle farklılıkların hedeflerine ulaşmak için yapacağı katkıları keşfediyorlar ve organizasyonun birlik ve güven duygusunu kuvvetlendiriyorlar.

Kurumsal gelişimi destekleyen mentorluk programlarımızın amacı yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı bilgi ve tecrübesini artırarak kurumun operasyonel mükemmeliğini ve ticari başarısını artırmaktır. Bu kapsamda kurumun vizyon ve hedefleriyle örtüşen kurumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir program tasarımı yapıyoruz, gerekli ön hazırlıkların ve verdiğimiz eğitimlerin ardından hayata geçiriyoruz ve program sonlanana kadar yönetiyoruz. Kurum İçi Mentorluk Programı kapsamında taahüt ettiğimiz hizmetleri en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Kurumsal gelişimi destekleyen iç koçluk programlarımızın amacı kurum yöneticilerinin koçluk yaparak çalışanların gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda yöneticilerin koçluk yetkinliklerini geliştiriyoruz ve kendi yönetim stillerine koçluk yaklaşımını dahil etmelerini sağlıyoruz. Yöneticiler kurum içinde koçluk yaparak kademeler arasındaki ayrışmayı ortadan kaldırıp gönüllü katılımı artıran bir şirket kültürünün oluşmasına katkı sağlamış oluyorlar.

Kurumun vizyon ve hedefleriyle örtüşen kurumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir iç koçluk programı tasarımı yapıyoruz. Koç adayı yöneticilere gerekli koçluk eğitimlerini veriyoruz, gerekli diğer ön hazırlıkların ardından programı hayata geçiriyoruz ve program sonlanana kadar yönetiyoruz. İç Koçluk Programı kapsamında taahüt ettiğimiz hizmetleri en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Programın amacı yabancı yöneticilerin ve eşlerinin Türkiye’ ye hızlı uyum sağlamalarını, hem özel hem de profesyonel olarak rahatlıkla ve etkili biçimde yaşamlarını sürdürebilmelerini desteklemektir. Program modülleri ve içeriği:

 • Üst Yönetici ve Eş Görüşmesi, ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesi
 • Deneyim – Takım Koçluğu
 • Türkiye’deki Toplumsal Zihniyetin Kökenleri
 • Kültürel Farklılıklar (Ulusal Kültürler)
 • Geleceğe Doğru Yol Almak – Takım Koçluğu
 • Istanbul Şehir Turu: Gerçek Yaşam Deneyimi
 • Eşler ve Davetlilerimizle Sosyal Ağ Yemeği
 • Profesyonel Yaşamda Kültürel Entegrasyon
 • Kültürel Entegrasyon – Takım Koçluğu

Programın içeriğini ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde özel olarak tasarlıyoruz.

Yönetici koçluğu bireylere daha etkin bir lider olma yolculuğunda önemli katkılar sağlayan bir kurumsal gelişim aracıdır.

Yönetici koçluğu size ne sağlar?

 • Performansınızın artmasını, yüksek hedeflere daha hızlı ulaşmanızı ve sonuçlarınızın sürekliliğini sağlar
 • İhtiyacınıza uygun bir profesyonel gelişim planı çerçevesinde güçlü ve gelişime açık yönleriniz ile ilgili farkındalık yaratır
 • Mevcut bilgilerinizı hayata geçirebilme oranınızı artırır
 • Liderlik kimliğinizi daha sık kullanmanızı sağlar
 • Zorlu süreçlerdeki karar mekanizmanıza destek olur
  • Kurumsal değişimler
  • Büyüme – küçülme
  • Yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme
  • Yapılanma sürecine bağlı değişiklikler
  • İş veya görev değiştirme
  • Yeni bir göreve hazırlanma
 • Yoğun iş temposu içerisinde yönetmek durumunda olduğunuz çok sayıdaki ilişkilerinizde verim sağlar
 • Yeni beceriler öğrenmenizi sağlar
 • Çok boyutlu bir düşünce pratiği ile yeni bakış açıları geliştirmenizi sağlar

Yönetici Koçluğu sizi hangi alanlarda geliştirir?

 • Liderlik prezansı
 • Liderlik, yönetim stilleri ve becerileri
 • Delege etme ve kontrol etme paradoksu
 • Etkin karar verme becerisi
 • Değişimi yönetme becerisi
 • Motivasyon yöntemleri ve araçları
 • Stresi yönetebilme ve stresle başa çıkma yöntemleri
 • Bireysel ve kurumsal değerler ile yönetme
 • Çatışma yönetimi ve müzakere becerileri
 • Performans değerlendirme, düzenli geribildirim ve ileri bildirim verme
 • Etkin ilişki yönetimi
 • Etkin iletişim becerileri
 • Ekip çalışması
 • Kurumsal yönetişim
 • İş hayatı – özel hayat dengesi
 • Hedeflerle çalışma ve yönetme
 • Kariyer yönetimi ve kurumsal başarı planlaması
 • Kişilik teorileri ve farklı insanlarla çalışabilme
 • Yönetici olarak koçluk becerileri
 • Duygusal zeka ve iş dünyasında etkisi
 • Kültür değişimi yaratma

Gerçek bir takım görevi veya konumu gereği birlikte çalışan bir grup insandan fazlasıdır. Ortak bir vizyon ve ortak hedefler paylaşan, işbirliği yapan, takım hedeflerini gerçekleştirmeyi öncelik olarak gören, bunun için sorumluluk üstlenen, bir birini sıra dışı başarılara teşvik eden ve bunun için bir birini destekleyen bir grup insandır.

Takım koçluğu ekiplere uygulanan, ekibin yüksek performanslı, etkin ve uyumlu çalışan bir takım olma yolculuğunda önemli katkılar sağlayan bir kurumsal gelişim aracıdır. Belirli aralıklarla yapılan oturumlar ile takımlar arzu ettikleri hedeflere ulaşır, verimli ve etkin bir takıma dönüşürler. Bunu gerçekleştirmek için takımların kendi iş yapış biçimini, takım ilişkisini ve çalışma ortamını kurgulamalarını sağlıyoruz. Bu süreç içinde takım üyeleri aralarında güvene dayalı güçlü bağlar kurarlar. Yüksek kişisel ve takım motivasyonuyla hedeflerine doğru kararlı, fark yaratan ve sürdürülebilir bir biçimde ilerlemelerini sağlıyoruz. Çalışmanın süresini ve içeriğini kurumun ve takımın ihtiyacına göre şekillendiriyoruz.

Takım koçluğu takıma ne sağlar?

 • Takım vizyonu, ortak hedef ve değerlerin oluşması
 • Ortak amaçlar etrafında takımın kenetlenmesi
 • Takım içi ilişkilerde ve iletişimde sürekli iyileşme
 • Takım ruhu oluşturma ve işbirliğinin artması
 • Olumlu iş atmosferinin artması
 • Çatışma yönetimi becerilerinin gelişmesi
 • Farklılıkları daha kolay yönetebilme
 • Hızlı ve etkili çözümler üretebilme
 • Takımın yaratıcılık potansiyelinin ortaya çıkması
 • Değişimi daha kolay yönetebilme
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerini, stillerini ve yeteneklerini kaldıraç olarak kullanabilmeleri
 • İş verimliliğinin, performansın ve motivasyonun artması
 • Güvene ve saygıya dayalı kuvvetli takım ilişkilerinin oluşması
 • Takımın kendisini motive edecek yüksek hedefler belirlemesi
 • Takımın ve bireylerin sorumluluk alması
 • Takım üyelerinin liderlik becerilerinin gelişmesi
 • Takım üyelerinin iş tatmini ve bireysel performanslarının artması
 • Takım içinde geri bildirim ve ileri bildirim kültürünün oluşması
 • Yeni perspektifler kazanma, stratejik bakış açısının gelişmesi
 • Yaratıcı ve yenilikçi bakış açısı kazanma

Takım koçluğu kuruma ne sağlar?

 • Kurumun değişim, reorganizasyon, büyüme, küçülme, satınalma, birleşme gibi zorlu süreçleri kolayca yönetmesi
 • Kurumun vizyon ve hedeflerine ulaşması
 • Kurumun gelişmesi ve olumlu iş sonuçları elde etmesi
 • Kurum kültürünün oluşması
 • Kurumun yaratıcılık potansiyelinin ortaya çıkması
 • Kurum içinde yüksek verimlilikte takımlar kurulması

Kurumsal gelişimini danışmanlık hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Kurumun mevcut potansiyelini daha etkin kullanarak hedef ve vizyonlarını gerçekleştirmelerine destek oluyoruz.

Kurumsal gelişim ihtiyaçlarını anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor, şirketin vizyonu, değerleri, kültürü, dili ve hedeflerini dikkate alarak değişime ve yeni stratejilere adapte olmalarına destek oluyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizi koçluk ve danışmanlık araçlarımızı yerine göre harmanlayarak sağlıyoruz. Kurumun yeni metodolojiler eşliğinde daha verimli stratejiler oluşturmalarını sağlıyor, dayanıklı, üretken, şirket değerlerini geliştiren ve içselleştiren uzun ömürlü sonuçlar yaratmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şirketin ve bireylerin var olan kaynaklarını ve özündeki güçlerini daha etkin kullanmalarını sağlıyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimizi en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışmaktayız.

Kurumsal gelişimi mentorluk hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Gelişim sürecinde olan kurumu yönlendiriyoruz, bilgi ile destekliyoruz ve doğru kaynaklara ulaşmasını sağlayarak yol arkadaşı oluyoruz.

Kurum İçi Mentorluk Programı

Kurumsal gelişimi destekleyen mentorluk programlarımızın amacı yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı bilgi ve tecrübesini artırarak kurumun operasyonel mükemmeliğini ve ticari başarısını artırmaktır. Bu kapsamda kurumun vizyon ve hedefleriyle örtüşen kurumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir program tasarımı yapıyoruz, gerekli ön hazırlıkların ve verdiğimiz eğitimlerin ardından hayata geçiriyoruz ve program sonlanana kadar yönetiyoruz. Kurum İçi Mentorluk Programı kapsamında taahüt ettiğimiz hizmetleri en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Proje Mentorluğu

Kurumsal gelişim programlarımız ile şirketlerin gelişimlerini sürdürebilmeleri için değişime ve yeni stratejilere adapte olarak vizyon ve hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Programlarımız kapsamında yer alabilen ve kurum içinde yürütülen bazı projelere ve şirket içi çalışmalara proje mentorluğu desteği veriyoruz. Bu sayede kurumların dayanıklı, üretken, şirket değerlerini geliştiren ve içselleştiren uzun ömürlü sonuçlar yaratmalarına destek oluyoruz. Proje mentorluğu hizmetlerimizi en iyi şekilde, etkin, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Profesyonel Mentorluk

Kurumsal gelişimi desteklemek amacıyla bireylere profesyonel mentorluk hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetlerimiz ile bireylere ulaşmak istedikleri hedef ve vizyona giden yolda işbirliği içinde yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu kapsamda bilgi aktarımında bulunuyoruz, deneyimlerimizden faydalanmalarını sağlıyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz, gerekli kaynaklara ulaşmalarını sağlıyoruz, geri bildirim veriyoruz, karar vermelerine ve harekete geçmelerine yardımcı oluyoruz.