Kurumsal Gelişim

Aralık 2019

AN EVERYONE CULTURE

Birçok organizasyonda hemen hemen herkes karşılığında para almadıkları ikinci bir iş yapıyor: güçsüzlüklerini saklıyorlar, en iyi hallerini göstermeye çalışıyorlar ve diğer insanların onlar hakkında düşündüklerini yönetmeye çalışıyorlar. Peki ya bir şirket, herkesin bu manevi bariyerlerini aşabilmesi adına bir kültür yaratabilseydi? Robert Kegan ve Lisa Lahey (ve onların bu çalışmalarına destek veren kişiler) bu özelliklere sahip [...]

IMMUNITY TO CHANGE

Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, doktorlar kalp hastalarına alışkanlıklarını değiştirmezlerse öleceklerini söylediklerinde sadece 7 kalp hastasından birinin alışkanlıklarını değiştirebildiğini göstermiştir. İstek ve arzu maalesef yetmiyor. Alışkanlıkları değiştirmek, konu ölüm kalım meselesi olduğunda bile, gerçekleştirilebilen en güç şeylerden birisi olduğunu görüyoruz. Peki, biz kendimizi ve organizasyonumuzu nasıl değiştirebiliriz? Immunity to Change kitabında Robert Kegan ve [...]

MINDSET

Carol S. Dweck, Stanford Üniversitesi psikoloğu, yıllarca süren araştırmalarından sonra basit ama çığır açan bir fikir ortaya attı: ‘zihniyet’in gücü. Bu mükemmel kitapta Dweck; yeteneklerimiz ve yapabileceklerimiz hakkında nasıl düşündüğümüzün, hayatın her alanındaki başarılarımıza büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Sabit zihniyete sahip insanlar -yeteneklerin geliştirilemeyeceğini düşünenler-, gelişimci zihniyete sahip insanlara -yeteneklerin her zaman ilerletilebileceğini [...]

THE INFLUENTIAL MIND

The Influential Mind kitabında sinir bilimci Tali Sharot, ‘etkileme’ nin doğasını anlatıyor. Hepimizin başkalarını etkilemek gibi bir amacı var ve bu etkinin yeri; sınıflardan yönetim kurullarına, oradan sosyal medyaya kadar değişiyor. Ama acaba bu konuda ne kadar becerikliyiz? Ya da daha fazla gelişebilir miyiz? Görünen o ki, birçok içgüdümüz -insan aklının çalışma şekliyle uyumsuz [...]

QUIET LEADERSHIP

Çalışanlarınızın performansını artırmak için onların düşünme şekillerini değiştirmeniz gerekir. David Rock, insanları yönetmenin (ve onlarla yaşamanın ve çalışmanın) sırrını beyni ve düşünme şekillerini anlamakta bulmuştur. Rock şunu söyler: ‘’İş dünyasında eğer insanlar düşünmek için para alıyorlarsa, iş dünyasının bir an önce beynin nasıl çalıştığını keşfetmesi gerekiyor!’’Quiet Leadership,yeni ve çığır açan araştırmalara dayanarak; liderlere ve [...]

CONSCIOUS BUSINESS

Bilinç, bir organizasyondaki mükemmelliğin ana kaynağıdır. Türkiye’ de ‘Bilinçli İş Yapma Sanatı’ olarak yayınlanmış olan ‘Conscious Business’ kendi tutkumuzu bulmamızı ve böylece asıl değerlerimizi işimiz yoluyla ifade etmemizi sağlayan yaklaşımı anlatan bir kitaptır. ‘Bilinçli İş Yapma Sanatı’ aynı zamanda insanları, mutluluğu akıllıca aramaları için teşvik eder. Kendi takımının muazzam ve sürdürülebilir bir performans göstermesine [...]

Temmuz 2018

REINVENTING ORGANIZATIONS

Organizasyonları yönetme biçimimiz gittikçe daha çağdışı olmaya devam ediyor. Araştırma sonuçları çalışanların motivasyonlarının düşük olduğunu ve kendilerini kopuk hissettiğini gösteriyor. Organizasyonlarda tepe yönetiminde güç savaşları, alt kademelerde etkisizlik, kurum genelinde yoğun bürokrasi, bitmeyen toplantılar, değişim inisiyatifleri ve giderleri kısma programları olağan hale gelmiş durumda. Aslında herkes işinde anlam arıyor, çalıştığı yerin ruhu olsun ve tutkuyla [...]

LEADING FROM THE EMERGING FUTURE

Çağımızda bir çok dengenin bozulduğunu görüyoruz: finansal çöküşler, iklim değişiklikleri, kaynakların tükenmesi, zengin ve fakir arasındaki uçurum gibi bazı örnekler sayabiliriz. Bu kitapta Otto Scharmer ve Karin Kaufer neden kolektif olarak hiç birimizin arzu etmediği bu sonuçları yaratıyoruz diye soruyorlar. Ana fikir olarak örnekleri ile beraber ego- sistem odaklı yaklaşımlarımızdan eco-sistem odaklı yaklaşımlara geçerek [...]

LEADERSHIP AND THE NEW SCIENCE

Margaret Wheatley Leadership and the New Science kitabıyla kuantum fiziği, kaos teorisi ve moleküler biyolojinin buluşlarını kullanarak organizasyonların başarısını nasıl artırabileceğimizi göstererek bir devrim yaratmıştır. Yeni bilim hem kurumlarda hem de kişisel hayatımızda belirsizlik, değişim ve sosyal zorluklarla nasıl başedeceğimiz konusunda bize yol gösteriyor. Yeni bilim dünyamızdaki dinamiklerin nasıl çalıştığı konusunda bize yeni bir [...]

LEADERSHIP AND SELF-DECEPTION

Çok iyi bir lider olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama gerçekten etrafınızdaki insanlara iyi liderlik yapıyor musunuz? Liderliğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Bu kitap bir liderlik hikayesi ile özel ve iş hayatımızda gerçek potansiyelimizi nasıl kullanmadığımızı anlatıyor. Potansiyelimizi gerçekleştirmiyoruz çünkü kendimizi kandırıyoruz! Çoğu zaman farkında olmadan hapsolduğumuz bu tuzaktan nasıl kurtulabileceğimizi, özel ve iş yaşamımızda nasıl daha etkin, başarılı [...]